Kitap Özeti Nasıl Çıkarılır?

Kitap Özeti Nasıl Çıkarılır?

kitap özeti nasıl çıkarılır

Kitap özeti çıkarmak genellikle yanlış uygulama metotları kullanılarak gerçekleştirildiği için zor olmaktadır. Kitap özeti çıkarmak için gerekli koşullar sağlanmalı ardından kitap özeti çıkarmaya başlanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki kitap özeti çıkarmak sadece bir kağıda özeti yazmak değildir, kitap hakkında sizde uyandırılan duyguların farkında olmak kitap özeti çıkarmanın önemli unsurları arasında yer almaktadır.

Başarılı kitap özeti nasıl çıkarılır, bu konuya değinmeden önce küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var. Kitap özeti çıkarmak ilkokul öğrencisi için de üniversite öğrencisi için de hemen hemen aynıdır. Aralarındaki küçük farklar öğrenciliğin gerektirdiği şartları yerine getirmek adına ve beklentilere hitap edebilmek adına değişiklik gösterebilmektedir.

Kitap özeti çıkarmanın detaylarına geçmeden önce internette yer alan hazır kitap özetleri hakkında da birkaç cümle söylemekte fayda var. Öğrencilerden istenen kitap özeti çıkarma ödevinin onlara sağlayacağı fayda yadsınamaz. Ama günümüzde her şeyde olduğu gibi, öğrencilik hayatında da internetin nimetlerinden faydalanırken bazı becerileri de kaybediyoruz. Bu konuda da tavsiyemiz; hazır özetlerden, kitap yorumlarından faydalanmaları yönünde olacaktır. Ama birebir bu özetleri kullandığınızda, kopya olduğu dikkatli bir öğretmenin gözünden kaçmayacaktır.

Başarılı bir kitap özeti çıkarmak için yapılması gerekenler

Kitabın Gerçekten Okunması

Kitap özeti çıkarırken düşülen hatalardan en yaygın olanı kitabı okumak yerine belirli paragrafları yazmaktır. Bu özet çıkarmak değil, önemli yerleri yazmaktır. Özet çıkarmak için ilk olarak kitabın tamamının okunması gerekmektedir. Baştan sona kadar okunulan bir kitabın özeti çıkarılabilir. Kısmi okumalar yada neredeyse tamamını okumalar özet çıkarmak için yeterli değildir. Çünkü yazar kitap hakkında her sayfada farklı düşünceler ortaya koyabilir. Tamamı okunmayan kitabın, okunmayan kısmında neler olduğu hakkında fikir yürütülmesi mümkün değildir.

Küçük Notlar

Kitap okurken sayfa kenarına post-it yardımıyla küçük notlar alınabilir. Bu notlar okuduklarınızın hatırlanmasını kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla kitap özeti çıkarmanızı kolaylaştıracaktır. Bu notlar ilgili sayfayı özetleyen kısa cümlelerden oluşmalıdır. Sayfadaki tarihler yada kişiler ile ilgili hatırlatıcı kısa yazılar da olabilir.

Altını Çizme

Özet çıkarmanın en püf noktalarından birisi de okuduğunuz kitaptaki bazı kısımların altını çizmektir. Altı çizilen kısımlar kitabın en hayati cümleleri olmalıdır. Altı çizilen cümleler zihin tarafından ayırt ediciliğe sahip olacağından dolayı hatırlanması daha kolaydır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, okunan her satırın altının çizilmemesi gerektiğidir. Sadece önemli görülen noktalar hatırda kalmayı kolaylaştırması için çizilmelidir.

Kitap Bölümlerden Oluşuyorsa;

Uzun sayfalara sahip kitaplar muhtemelen birçok bölümden oluşmaktadır. Her bölümün yada birkaç bölümün birden ne ifade ettiğine dikkat edilmelidir. Çünkü bölümler arasındaki kopukluklar yada hatırlanamayan noktalar kitabın bir bütün halinde özetinin çıkarılmasını zorlaştıracaktır. Kitabın küçük bölümlerden oluşsa da bir bütün olduğunu ve bölümler arasında gizli bir bağ bulunduğunu unutmamak gerekir.

Verilen Mesajın Özümsenmesi

Okuduğunuz kitapta okuyucuya bir mesaj verilebilir. Bu mesajın ne olduğunun fark edilmesi kitabın ana düşüncesinin belirlenmesi adına oldukça önemlidir. Çünkü çıkarılacak olan özet ana düşünce etrafında oluşacaktır ve ana düşünceyi destekleyecek olayların anlatılmasıyla meydana gelecektir. Bu nedenle ana düşüncenin ne olduğu iyice anlaşılmalıdır.

Kısım Kısım Özet Çıkarma

Okuduğunuz kitabın her bölüm için küçük özetlerini çıkarabilirsiniz. Bu özetler genelde 1 paragraf uzunluğunda olabilir. Okunulan bölümlerin özetlerini çıkarmadaki amaç kitapta yer alan bilgilerin hatırlanabilirliğini arttırmaktır.

Kitap Okuma Süresi

Kitabın uzunluğu okuma süresini değiştirebilmektedir. Fakat kitap ne kadar uzun olursa olsun en kısa sürede okunarak bitirilmesi gerekmektedir. Çünkü kitap okunduktan sonra zihinde kalan kısmın unutulmaması adına kitabın tamamlanması gerekiyor. Çünkü kitap küçük bölümlerden oluşuyor ve bölümler arasındaki bağın kaybedilmesi kitabın genel atmosferini olumsuz etkileyecektir. Bu durum özet çıkarmanın zorlaşmasını beraberinde getirecektir. Bu nedenle kitabın kısa süre içerisinde okunarak özetinin çıkarılması gerekmektedir.

Özete Başlamadan Önce

Kitabın okunarak tamamlanmasının ardından özet çıkarmaya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken ilk unsur aradan uzun zaman geçmemesidir. Zaman aralığı arttıkça hatırladıklarınız azalacaktır. Yani kitap okumanın tamamlanması ile özete başlanması arasındaki korelasyon özet kalitesi açısından ters orantıya sahiptir.

Özete Nasıl Başlanmalı

Kitap özeti çıkarmaya nasıl başlanmalı, sorusunun cevabı oldukça basittir. Kitabınız anlatıma nasıl başladıysa öyle başlamalısınız. Genel olarak kitaplar karakterlerin tanıtılması ile başlar. Sizlerde karakter tanımı, olayın geçtiği yer ve kahramanlar ile ilgili anlatımlarla başlayabilirsiniz.

Hangi Zaman Kipi Kullanılmalı

Kitap özetinde bilinen geçmiş zaman (di’li geçmiş zaman), duyulan geçmiş zaman (miş’li geçmiş zaman) ya da geniş zaman kullanılabilir. Kitap özetlerinde genellikle geniş zaman kullanılır fakat buna yönelik herhangi bir kural yoktur. Dikkat etmeniz gereken nokta kullandığınız zaman kipinin özet boyunca aynı olmasıdır. Yani geniş zamanla başlayıp geçmiş zamanla devam etmemelisiniz.

Kitap Özeti Akışı Nasıl Olmalıdır

Kitap özeti çıkarırken akış aynı okuduğunuz kitaptaki gibi olmalıdır. Zamanlarda ve olaylarda atlamalar olmadan kitap özeti yazılmalıdır. Yani kitapta geçen olayların kronolojik olarak en geç olandan en yakın tarihtekine göre sıralanması gerekmektedir. Bu durum kitabın anlatım tarzı ya da farklı metotlar içermesiyle değişiklik gösterebilmektedir. Kısacası zaman ve mekan kavramında karmaşıklığa düşmeden anlatmak gereklidir.

Kitap Özeti Kaç Sayfa Olmalı

Kitap özetinde yer alması gereken; karakter tahlilleri, olay akışı, ana düşünce gibi unsurlara ölçülü şekilde yer verilmelidir. Kitap özetleri genellikle kitap sayfa sayısının %1’i gibi düşünülebilir. Fakat bu konuda da kesin bir kural yoktur. Önemli olan iyi analiz edilmiş doyurucu bir özet çıkarmaktır.

Ana Düşünce Verilmelidir

Kitap özetinde yazarın okuyucuya işlemek istediği ana düşünce kitap özetinde de aynen yer almalıdır. Zaten kitap özeti bir süre sonra bu ana düşüncenin etrafından dönen olayların anlatılması halini alacaktır. Yani ilerleyen süreçte de ana düşünce desteklenecektir. Ana düşünce verilirken sizin yorumunuzdan ziyade yazarın vermek istediği düşünce anlatılmalıdır. Eğer kitap hakkında yorum yapacaksanız; bunu en sonunda ve mutlaka sizin yorumunuz olduğunu belirterek yapmalısınız.

Yorum Yazarak Katkıda Bulun