TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır?

TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır?

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş; 8. sınıfların ilköğretimi bitirdikten sonra orta öğretime başlamak için dahil oldukları seçme ve yerleştirme sisteminin en önemli aşaması TEOG sınavıdır.

TEOG sınavı 2 aşamalı şekilde 6’şardan toplam 12 sınav şeklinde yapılır. Puanın %70’ini sınav; %30’unu 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu başarı puanları belirler.

TEOG Puanı Nasıl Hesaplanır?

TEOG Sınavı

Sınavlar Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil (Toplam 6 ders) derslerinden yapılmakta. Sınavı 1. gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, 2. gün Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinde yapılır.
Her ders için ayrı ağırlık katsayısı kullanılır; derslerin ağırlıkları :

  • Türkçe 4
  • Matematik 4
  • Fen ve Teknoloji 4
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2
  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2
  • Yabancı Dil 2

Her dersten alınan puan dersin ağırlığı ile çarpılmakta, sonuçlar toplandıktan sonra bulunan değer, derslerin ağırlıklarının toplamına bölünmekte, ağırlığı yüksek olan dersler ortalamayı daha yüksek oranda etkilemektedir. Dönem puanı hesaplaması için kullanılacak sınav puanı; doğru sayısı / soru sayısı x 100 ile formüle edilir, hesap bu formüle göre yapılır.

Yıl Sonu Başarı Puanı

Yıl Sonu Başarı Puanı; Öğrencinin bütün derslerinden aldığı puanların aritmetik ortalaması o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanır. Bu puanların toplamı o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünerek yıl sonu başarı puanı elde edilir. Puanlama 100 tam puan üzerinden hesaplanır.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı; 1. dönem TEOG sınavları sonucu 700 üzerinden bir puan elde edilecektir. Buna Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) adı verilir. 2. dönem TEOG sınavlarının da AOSP’si hesaplanmaktadır. Ortak sınavlarda sınavı yapılan derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünür, böylelikle ağırlıklı ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılmaktadır.

Yerleştirmeye Esas Puan

Yerleştirmeye Esas Puan; 6., 7. ve 8. sınıflardaki ağırlıklı yıl sonu sonu başarı puanlarının toplamı 1. ve 2. dönem AOSP puanlarının ortalamasıyla toplanır, 2’ye bölünerek Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) hesaplanır.

Engelinden veya başka bir sebepten dolayı herhangi bir dersten muaf olan öğrencilerin ortak sınav puanı yıl sonu başarı puanı hesaplamasındaki usullere uygun olarak hesaplanır.

Yorum Yazarak Katkıda Bulun