TEOG Nedir? TEOG Sınavı Nasıl Yapılır?

TEOG Nedir? TEOG Sınavı Nasıl Yapılır?

TEOG, yani Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi, 8.Sınıfların liseye geçişlerinde, diğer bir ifadeyle ilköğretimi bitirip ortaöğretime başlarken uygulanan bir seçme ve yerleştirme sınav türüdür. TEOG sınavlarında öğrencilerin aldıkları puanlar onların hangi liseye yerleşeceklerini belirler, o nedenle oldukça önemli bir sınavdır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan tarihlerde iki defa olmak üzere, her seferinde altı ortak dersten yapılan (toplamda 12 sınav) bir merkezi seçme, yerleştirme sınav sistemidir.
Geçmiş yıllarda LGS,OKS ve SBS adlarıyla uygulanan sınav sistemleri 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren TEOG adı altında yapılmaktadır. Sınav sisteminde değişen sadece isim değildir, uygulamada da değişikliklere gidilmiştir.
Sınav soruları, öğrencilerin analiz yapma, yorumlama, eleştirel yaklaşım, problem çözümleme niteliklerini değerlendirecek şekilde hazırlanmaktadır.

TOEG Sınavı Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, bilgisayar özellikli her türlü elektronik eşyayı, hesap cetveli, hesap makinesi, sözlük, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo, telsiz türü iletişim araçlarını sınava sokamaz.

1.TEOG sınavında 6 sınav, 2. TEOG sınavında 6 sınav olmak üzere toplam 12 TEOG ortak sınavı yapılır. Sınavlar hafta içi iki günde gerçekleştirilir, öğrenciler her gün 3 sınava girer. Öğrencilere her ders için 40 dakika süre verilir. 1.Gün: Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 2. Gün: Fen ve Teknoloji, T. C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı dil sınavları yapılır. Sınavlar arası 30’ar dakika dinlenme süresi verilir. Her sınav 100 üzerinden puanlandırılır. Ortak sınavlarda 20 soru sorulur, sorular 4 şıklı, çoktan seçmelidir. Bu sınav sisteminde 3 yanlış 1 doğruyu götürmez, doğru işaretlenen her soru için 5 puan alınır. Sınavlarda A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kitapçık bulunmaktadır. Elde edilen toplam puan sınav notu olarak bakanlık tarafından e-okul sistemine kaydedilir.

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için sınav süreleri farklıdır. Öğrencilere her bir ders için 55 dakika çözüm süresi, 15 dakika dinlenme süreleri tanınır.

TEOG sınavında alınan puan, seçmeye esas toplam puanın (TEOG YEP) %70’ini oluşturur, diğer %30 luk dilim ise öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflardaki yıl sonu başarı puanının ortalamasından gelir.

Sınav soruları okulda işlenen konulardan oluşmaktadır. Her öğrenci sınava, olağan koşullar altında, kendi okulunda girer. Geçerli mazereti olan ve bu nedenle sınava giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaktadır, bu sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen okullarda ve yapılmaktadır. Mazeret sınavları genellikle asıl sınav tarihinden yaklaşık 1 ay sonra hafta sonu 2 gün sürecek şekilde yapılır.

Yorum Yazarak Katkıda Bulun