Patent Nasıl Alınır? Başvuru İçin Gereken Belgeler

Patent Nasıl Alınır? Başvuru İçin Gereken Belgeler

Patent alma sürecinin esası resmi kurumlara ücretler ödemek, teknik tarifnameler yazmak ve başvuru formları doldurup bunu ilgili resmi kurumlara iletmek ve resmi kurumlardan gelen yazılara ve inceleme raporlarına cevap vermekten ibarettir.Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) gereğince istenilen ülkelerde başvurularda bulunarak buluş birden çok ülkede koruma altına alınabilir. Türkiye’de patentle ilgili işlemler Türk Patent Enstitüsü (TPE) tarafından yapılır.

Patent Alınma Süreci

İstenen Belgeler

Buluşun anlatıldığı Tarifname, İstemler, Resimler ve Özet ya elektronik dosya olarak ya da matbu belge olarak TPE’ye teslim edilmelidir.

Ayrıca başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekont da başvuru sırasında dosyaya eklenmelidir. Ücret, başvurulan döneme göre değişiklik göstermektedir.

Başvuru Öncesi Yapılacaklar

 1. Buluş olduğu düşünülen şeyin buluş olup olamayacağı uzman bir patent vekili tekniğin bilinen durumu konusunda bir ön araştırma yapar.
 2. Ön araştırma sonrasında buluş olduğuna karar verilirse, buluş sahibinden buluş hakkında ayrıntılı bir şekilde anlatan taslak bilgi, belge ve resimler alınır.
 3. Vekil buluşçudan aldığı bilgi ve varsa resimlerle buluşu anlatan patent tarifnamesini usulüne uygun bir şekilde yazar. Buluşçuya da bu tarifnameyi incelenmek üzere gönderir. Buluşçu bu tarifname üzerinde önerilerini bildirir veya gerekli gördüğü değiştirme işlemlerini yaparak vekile geri yollar.
 4. Sonuç olarak vekil nihai tarifnameyi buluşçu ile istişare ederek tamamlamış olur.

Başvurunun Yapılması

 1. Başvuru dilekçesi doldurulduktan sonra başvuru ücreti TPE’ye ödenir. Başvuru dilekçesine Patent Tarifnamesi ve Ücret Dekontu eklenerek resmi kuruma teslim edilir.
 2. Enstitüden yetkililer başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir.

Araştırma Talebinin Yapılması

 1. Başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde resmi araştırma ücretlerini öder ve araştırma talebi yapar.
 2. Araştırmanın tamamlanmasından sonra TPE araştırma raporunu başvuru sahibine yollar.

Birinci İnceleme Talebinin Yapılması

 1. Araştırma raporu olumlu ise veya içerdiği olumsuzlukların düzeltilebileceğine inanılıyorsa, 1. İnceleme talebi yapılır, ücretleri ödenir.
 2. Birinci incelemenin tamamlanmasından sonra TPE 1. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.
 3. Birinci inceleme raporu tamamen olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.

Bir önceki taleplerin olumsuz sonuçlanması durumunda buluş sahibi İkinci İnceleme Talebi ve Üçüncü İnceleme Talebi hakkına sahiptir. Gelecek olan 3. İnceleme raporu son rapordur. Eğer 3. İnceleme raporu olumsuz ise bu buluş istenilen belgeyi alamaz. Böylece işlem en başa döner; buluş sahibi fikrini tekrar gözden geçirmelidir.

 

PAYLAŞ

Yorum Yazarak Katkıda Bulun