Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Kaza Tespit Tutanağı, trafikte seyreden en az iki aracın yalnızca maddi hasar içeren bir kazaya karışmaları sonucunda, tarafların kendi aralarında anlaşarak sigorta şirketi ya da trafik polisine gerek kalmaksızın aralarında düzenledikleri bir tutanaktır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince; 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnızca maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında kazaya karışan taraflar aralarında anlaşarak kaza tespit tutanağı tutmaktadırlar. Bu uygulama ile birlikte, trafikte beklemeler ve zaman kayıpları önlendiği gibi, kaza sonrası tutulan kaza tespit tutanağı ile sigorta şirketlerine başvurularak hasarın tazmini talep edilebilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı, sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda ve kazanın oluş şeklinin tutanak ile tespiti konusunda kazaya taraf olan sürücülerin kendi aralarında anlaşmaları halinde doldurulabilmektedir. Doldurulan kaza tespit tutanağının, kazaya karışan tüm sürücüler tarafından imzalanması gerekmektedir. Ayrıca, sürücülerin
• Ehliyet fotokopileri,
• Ruhsat fotokopileri,
• Trafik sigorta poliçe fotokopileri de forma eklenmek zorundadır.

Gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin bilgiler, sigorta şirketleri tarafından kısaca Tramer olarak adlandırılan Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’ne yüklenmektedir. Trafik kazası ile ilgili kusur dağılımları, kaza tespit tutanağına göre yapılmakta ve işlemler bu doğrultuda sürdürülmektedir.

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulmalıdır?

Kaza tespit tutanağının doldurulması sırasında; yazıların okunaklı olmasına ve kazanın oluş şeklini anlatan ifadelerin tam ve eksiksi olmasına özen gösterilmelidir. Özellikle kaza tespit tutanağına çizilecek kroki büyük önem taşımaktadır. Krokide, araçların plakaları, yol başlangıç ve bitiş çizgileri ve trafiğin hangi yönde akmakta olduğu gibi bilgilerin tam olarak ifade edilmesi son derece önemlidir. Kazaya ikiden fazla araç karıştığında, birden fazla kaza tespit tutanağı düzenlenmesine gerek olabilmektedir. Böyle hallerde, düzenlenen her formun kazaya karışan bütün sürücüler tarafından imzalanması gerekmektedir. İmza alanının yeterli olmaması durumunda, formun alt kısmındaki boş alan imza için kullanılabilmektedir.

Kaza Tespit Tutanağının nasıl doldurulacağını adım adım tarif etmek gerekirse;
1 Numaralı kutuya; kaza tarihi ve saati yazılacaktır.
2 Numaralı kutuya; kaza yeri, il – ilçe – mahalle – sokak bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yazılacaktır.
3 Numaralı kutuya; varsa görgü tanıklarına ilişkin ad-soyad, adres ve telefon bilgileri yazılmalıdır.
4, 5 ve 6 numaralı kutulara; kazaya karışan araçların sürücü ve araç bilgileri ile trafik sigortası bilgiler yazılacaktır. Bu bölüm, A aracı ve B aracı olarak iki sütundan oluşmaktadır.
6 Numaralı kutunun doldurulması sırasında trafik poliçe numaralarının doğru ve okunaklı olması son derece önemlidir.
7 numaralı kutu; kural ihlali nedeniyle kazaya neden olan aracın ihlal ettiği kural şablonda var ise aracın bilgilerinin yazıldığı harf koduna X işareti koyularak doldurulacaktır.
8 numaralı kutu, kazaya karışan araç ya da araçların yurt dışı plakalı olması durumunda doldurulacak ve bu bölüme trafik sigortası yerine geçen Yeşil Kart bilgileri yazılacaktır.
9 numaralı kutuya ise, araçların boyutlarına uygun olarak çarpışma noktalarını, A ve B araçları için okla işaretlenerek gösterilecektir.
10 numaralı kutuda, kazanın oluş şeklinin krokisi çizilecek, 2 numaralı kutuda belirtilen cadde, sokak isimleri burada da yazılacaktır.
11 numaralı kutuda, kazaya karışan sürücülerin görüşlerinin yazılması gerekmektedir.
12 numaralı kutular ise kazaya karışan sürücüler tarafından imzalanmalıdır.

Yorum Yazarak Katkıda Bulun