İşyeri Sigortası Nasıl Yapılır?

İşyeri Sigortası Nasıl Yapılır?

Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen işyerleri için çeşitli riskler söz konusu olabilmektedir. İşyerlerini teminat altına almak üzere sunulan sigorta ürünleri, işyeri sigortası olarak adlandırılmaktadır. İşyeri sigortalarında; iş yeri içerisindeki malzemeler, demirbaşlar, makineler ve elektronik aletler teminat altına alınabileceği gibi çalışanlar için de Ferdi Kaza Teminatı sağlamak mümkün olmaktadır.
İşyeri sigortası kapsamında iş yerleri aşağıda sayılan risklere karşı teminat altına alınabilmektedir.
Hırsızlık
Hırsızlık sonucunda kaybedilen emtia ve sabit kıymetlerin yanı sıra hırsızın işyerine girerken verebileceği tüm zararlar,
Grev, Lokavt ve Terör
Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör eylemleri nedeniyle işyerinde ortaya çıkan zararlarla birlikte bu hareketleri önlemek amacıyla güvenlik güçleri tarafından yapılan müdahaleler sonucu işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar,
Deprem

Deprem nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek tüm hasarlar,
Yer Kayması
Yer kayması ve toprak çökmesi gibi doğal afetler sonucu işyerlerinde ortaya çıkabilecek zararlar,
Yangın
İşyerinde ya da işyerinin yakınında çıkabilecek bir yangının işyerini de etkilemesi sonucu bina ya da eşyalarda meydana gelebilecek zararlar,
İnfilak
Doğalgaz, havagazı, tüpgaz ya da ısıtma kazanı tesisatının patlaması sonucunda ortaya çıkabilecek hasarlar,
Yıldırım
Yangın çıkmasına bağlı olmaksızın işyerine yıldırım düşmesiyle birlikte meydana gelebilecek hasarlar,
Fırtına
Fırtına ya da fırtına nedeniyle rüzgâr tarafından sürüklenen veya atılan cisimlerin çarpmasıyla oluşabilecek hasarlar.

Bu risklerin yanı sıra dahili su ve sel baskınları, kar ağırlığı, cam kırılması, enkaz kaldırma, araç çarpması, yangın veya dahili su hasarları gibi nedenlerle komşulara karşı sorumluluğun ortaya çıktığı durumlar, işyerinde üçüncü şahıslara verilebilecek maddi ve fiziki zararlardan doğabilecek hukuki sorumluluklar, binanın kiralık olması durumunda yangın, dahili su ve duman sonucu meydana gelebilecek hasarlar nedeniyle mal sahibine karşı oluşacak sorumluluk, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde ortaya çıkan kira kayıpları işyeri sigortası kapsamında teminat altına alınabilmektedir.

İşyeri Sigortası Nasıl Yapılır?

İşyerlerinin taşıdıkları risklere göre yapılan işyeri sigortaları, isteğe bağlı sigorta hizmetleri içerisinde yer almakla birlikte; büyük risklerin önlenmesi açısından en gerekli sigortalardan biridir. Gün geçtikçe daha fazla işyerinin tercih ettiği işyeri sigortası, işyerlerinin büyük kayıplara karşı korunmasında son derece etkilidir. Kontrol dışında gerçekleşebilecek yangın, hırsızlık, doğal afet gibi durumlar başta olmak üzere pek çok riske karşı işyerini ve içerisinde bulunan malzeme, demirbaş, makine – ekipman gibi maddi varlıkların tamamı işyeri sigortası kapsamına alınarak teminat sağlanabilmektedir.

Ülkemizde faaliyet gösteren sigorta kuruluşlarının hemen hemen hepsinin işyeri sigortasına yönelik ürünleri bulunmaktadır. İşyeri sigortası yaptırabilmek için, sigorta şirketlerinden işyerinin özelliklerine uygun tekliflerin alınması ve karşılaştırma sonucunda karar verilen sigorta şirketine talebin iletilmesi yeterli olmaktadır. Sigorta şirketi tarafından sigorta kapsamına alınacak işyeri için teminatlar belirlenecek ve bu doğrultuda prim hesabı yapılacaktır. Sigorta poliçesinin düzenlenmesi ve prim ödemesinin gerçekleştirilmesiyle birlikte işyeri için sigorta teminatı başlamış olacaktır.

Yorum Yazarak Katkıda Bulun